Đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức thực hiện việc đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại cơ sở nhà, đất số 72 đường Chi Lăng và thửa đất có số ký hiệu 657-1 tờ bản đồ số 21 (cạnh cầu Tri A) phường An Hòa, thành phố Huế  như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Cơ sở nhà, đất số 72 đường Chi Lăng, thành phố Huế

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 13, phường Phú Cát, thành phố Huế.

- Diện tích khu nhà, đất đấu giá: 232m2

- Mục đích sử dụng: Kinh doanh thương mại, dịch vụ

- Thời gian thuê: 01 năm

- Thông tin quy hoạch đô thị:

Căn cứ theo bản đồ quy hoạch được phê duyệt thì một phần diện tích cơ sở nhà, đất số 72 đường Chi Lăng nằm trong lộ giới quy hoạch mở đường Tô Hiến Thành nối dài ra đến đường Trịnh Công Sơn.

2. Thửa đất có số ký hiệu 657-1, tờ bản đồ số 21 (cạnh cầu Tri A) phường An Hòa, thành phố Huế

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 657-1, tờ bản đồ số 21, phường An Hòa, thành phố Huế.

- Diện tích mặt bằng đấu giá: 802,1m2

- Mục đích sử dụng: Kinh doanh thương mại, dịch vụ (ngoại trừ các ngành nghề: xưởng cưa xẻ gỗ, gara sửa chữa xe ô tô)

- Thời gian thuê: 01 năm

- Thông tin quy hoạch đô thị:

Chức năng sử dụng đất: Thửa đất số 657-1, tờ bản đồ số 21 thuộc Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Bắc – Phường An Hòa và phường Hương Sơ, thành phố Huế được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 và có chức năng sử dụng đất: bao gồm 2 phần:

+ Phần 01 (phía Tây thửa đất): có chức năng sử dụng đất là đất giao thông (mở đường quy hoạch có lộ giới 13,5m).

+ Phần 02 (phần còn lại của thửa đất): có chức năng sử dụng đất là đất cây xanh.

Chỉ tiêu sử dụng đất: Theo Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Bắc – Phường An Hòa và phường Hương Sơ thì đối với khu đất có chức năng sử dụng đất là đất cây xanh như sau:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 5%

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình chưa triển khai theo quy hoạch; các đơn vị đã thống nhất đề xuất cho thuê để kinh doanh. Hiện nay, phương án cho thuê đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố đã báo cáo UBND Thành phố tại văn bản số 823/TTPTQĐ-QLN&Đ ngày 07/6/2016 và đã được UBND Thành phố thống nhất tại văn bản số 1734/UBND-NĐ ngày 20/6/2016. Trên cơ sở đó, việc cho thuê và xây dựng tạm công trình để kinh doanh có thể áp dụng theo chức năng đất dịch vụ thương mại, cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng thuần (Diện tích xây dựng/ Diện tích đất): 45% - 60%

- Chiều cao: ≤ 01 tầng (≤6,5m).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Lùi ≥ 5,0m so với ranh giới mương nước.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ THUÊ MẶT BẰNG:

Căn cứ Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND Thành phố về việc quy định mức giá cho thuê mặt bằng kinh doanh năm 2017.

Giá khởi điểm đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh như sau:

1.Cơ sở nhà, đất số 72 đường Chi Lăng: 60.000.000 đồng/năm. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng. Bước giá: 2.000.000 đồng

2. Thửa đất có số ký hiệu 657-1 tờ bản đồ số 21 (cạnh cầu Tri A) phường An Hòa: 54.000.000 đồng/năm. Tiền đặt trước:9.000.000 đồng.Bước giá: 2.000.000 đồng

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 29/08/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 30/08/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: đến 10 giờ 00 ngày 30/08/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế

- Thời gian, địa điểm nhận tiền đặt trước: các ngày 28/08/2017, ngày 29/08/2017 (trong giờ hành chính) và đến 10 giờ 00 ngày 30/08/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/ hồ sơ

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/08/2017.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 02343.898980 – Website: http://nhadattphue.com hoặc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - Địa chỉ: 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 02343.832542./.