Đấu giá cho thuê mặt bằng địa điểm kinh doanh tại Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP lào cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh thuộc Khối nhà A; Khối nhà C - Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành.

3.1. (Đợt 1) Đấu giá cho thuê mặt bằng địa điểm kinh doanh

- Địa điểm, quy mô, thiết kế quy hoạch Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tại phường Lào Cai).

Khu vực đưa ra đấu giá cho thuê làm cửa hàng miễn thuế thuộc Tầng II, Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, khu vực này có tổng diện tích 140,4 m2 (lô số 2). (Có bản vẽ chi tiết kèm theo).

- Thời hạn cho thuê: 05 năm. Cụ thể như sau:

S TT

Số hiệu lô mặt bằng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2/tháng)

Giá khởi điểm (đồng/năm)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

1

Lô số 02

140,4

240.000

404.352.000

10.000.000

80.800.000

200.000

- Giá khởi điểm: Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 20/11/2017.

+ Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

+ Giá trúng đấu giá được áp dụng cho năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, mỗi năm giá cho thuê tăng thêm 8% so với năm liền kề.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 26/02/2018 trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ tết) tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 25/01/2018 đến ngày 26/02/2018 trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ tết) tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

+ Địa điểm: Tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (tầng IV) - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - số 001- đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/02/2018 tại Phòng Đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

3.2. (Đợt 2) Đấu giá cho thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh thuộc Khối nhà A, Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành:

- Địa điểm, quy mô, thiết kế quy hoạch Khối nhà A :

Khối nhà A có tổng diện tích 1.059,7 m2 tại Khu vực cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II - Kim Thành, là hạng mục thuộc dự án Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành. Khu vực đấu giá cho thuê bao gồm 05 lô với tổng diện tích 893,7 m2:

+ Khu vực cho thuê làm cửa hàng lưu niệm, giải khát bách hóa tổng hợp (đánh số ký hiệu là Lô A1) có diện tích 727,7 m2, khu vực này không chia thành lô nhỏ mà đấu giá cho thuê toàn bộ diện tích.

+ Các lô A2, A3, A4, A5 đấu giá cho thuê làm văn phòng đại diện hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động cửa khẩu như cung ứng các loại hình dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm, giám định hàng hóa... đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

(Có bản vẽ chi tiết kèm theo)

- Thời hạn cho thuê: 05 năm. Cụ thể như sau:

S TT

Số hiệu lô mặt bằng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2/

tháng)

Giá khởi điểm (đồng/năm)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

1

Lô A1

727,7

240.000

2.095.776.000

30.000.000

419.100.000

500.000

2

Lô A2

55

240.000

158.400.000

5.000.000

31.600.000

200.000

3

Lô A3

37

240.000

106.560.000

5.000.000

21.300.000

200.000

4

Lô A4

37

240.000

106.560.000

5.000.000

21.300.000

200.000

5

Lô A5

37

240.000

106.560.000

5.000.000

21.300.000

200.000

3.3. (Đợt 2) Đấu giá cho thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh thuộc Khối nhà C, Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành :

- Địa điểm, quy mô, thiết kế quy hoạch Khối nhà C:

Khối nhà C có tổng diện tích 1.091,7 tại Khu vực cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II - Kim Thành, là hạng mục thuộc dự án Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành.

Khu vực đưa ra đấu giá cho thuê làm cửa hàng miễn thuế thuộc Khối nhà C gồm có 03 lô , C3, C4,C5). (Có bản vẽ chi tiết kèm theo)

- Thời hạn cho thuê: 05 năm. Cụ thể như sau:

S TT

Số hiệu lô mặt bằng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2/

tháng)

Giá khởi điểm (đồng/năm)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

1

Lô C3

227,6

240.000

655.488.000

10.000.000

131.000.000

500.000

2

Lô C4

229,7

240.000

661.536.000

10.000.000

132.000.000

500.000

3

Lô C5

196,9

240.000

567.072.000

10.000.000

113.000.000

500.000

- Giá khởi điểm: Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 20/11/2017.

+ Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

+ Giá trúng đấu giá được áp dụng cho năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, mỗi năm giá cho thuê tăng thêm 8% so với năm liền kề.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 27/02/2018 trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ tết) tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 27/02/2018 trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ tết) tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 28/02/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (tầng IV) - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - số 001- đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 01/3/2018 tại Phòng Đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.