Đấu giá Cây cao su thanh lý tại huyện Chơn Thành, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước  ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- 99, 35ha cây cao su thanh lý thuộc lô 5/89; 6/89; 7/89; lô 1/91 với tổng số cây là 43.631 cây, tại Nông trường Nha Bích – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 56.720.300.000đ (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, ba trăm ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé – địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 07/7/2017 đến 16h00 ngày 19/7/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/7/2017 đến 16h00 ngày 20/7/2017, khách hàng liên hệ anh Hoàng Anh, ĐT liên hệ: 0944.276.164, để được hướng dẫn xem tài sản.

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/7/2017 đến 10h00 ngày 20/7/2017, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước .

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân (Trừ Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, Cơ sở kinh doanh), có chức năng kinh doanh, khai thác lâm sản, cây cao su thanh lý có nhu cầu mua cây cao su thanh lý, có đủ năng lực tài chính, có mua hồ sơ đấu giá, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định).

- Tiền hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ, tiền dặt trước 10% của giá khởi điểm tài sản.

- Phương thức đấu giá: trả giá lên;

- Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 24/7/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo- P Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT liên hệ: 06513.860.216 .