Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông bán đấu giá tài sản ngày 23/8/2018 do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk - Nông trường cao su 30/4 ủy quyền như sau: