Đấu giá cây Cao su thanh lý tại Đắk Lắk

(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá quyền cho thuê tài sản ngày 23/8/2018 do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su 30-4 ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su 30-4. Địa chỉ: 278 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, danh mục, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

Lô 16.829 cây Cao su thanh lý các loại trên diện tích 37,12 ha tại Buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản là cây Cao su liên kết  giữa chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su 30-4  với 75 hộ đồng bào Buôn Jù. Cụ thể như sau:

STT
Chất lượng cây
Số lượng/ cây
Đơn giá/ đồng
Thành tiền
1
Cây loại A
2
2.506.000
5.012.000
2
Cây loại B
377
1.582.000
596.414.000
3
Cây loại C
3.414
671.000
2.290.794.000
4
Cây loại D
11.253
190.000
2.138.070.000
5
Cây còi
1.783
38.000
67.754.000
Tổng cộng
16.829
5.098.044.000

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (làm tròn): 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Trong giờ hành chính từ ngày 01/8/2018 đến 17 giờ 00, ngày 20/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Cá nhân, Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước và hồ sơ đấu giá.

Tiền đặt trước: 1.020.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.