Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: 26,0 ha (Hai mươi sáu héc ta) cây Cao su thanh lý tại các lô: 102,103,104 – Nông trường 9, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng cụ thể như sau:

+ Lô 102 có diện tích 6,27ha; tổng số cây: 3.817 cây; năm trồng: 2007

+ Lô 103 có diện tích 16,66ha; tổng số cây: 9.546 cây; năm trồng: 2007

+ Lô 104 có diện tích 3,07ha; tổng số cây: 1.882 cây; năm trồng: 2007

Tổng số cây Cao su thanh lý trong 26,0 ha (Hai mươi sáu héc ta) là: 15.245 cây (Mười lăm ngàn, hai trăm bốn mươi lăm cây)

Tổng giá khởi điểm: 2.363.046.691 đồng (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, không trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm chín mươi mốt đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 31/10/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017, tại nơi trưng bày tài sản (nơi có tài sản) là Nông trường 9, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 31/10/2017 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng nhưng phải thỏa thuận với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian đấu giá: 08h30 ngày 03/11/2017.

- Địa điểm đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) sao y, chứng thực.

3/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản.

4/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ /hồ sơ đối với tài sản đấu giá có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860216.

Thông báo này được đăng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước ngày 17/10/2017 & 20/10/2017; Báo Bình Phước ngày 19/10/2017 và được đăng tải trên website: http://stp.binhphuoc.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước website: http://binhphuoc.gov.vn.