Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- 99, 35ha cây cao su thanh lý thuộc lô 5/89; 6/89; 7/89; lô 1/91 với tổng số cây là 43.631 cây, tại Nông trường Nha Bích – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 65.446.500.000đ (sáu mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 29/6/2017 đến 16h00 ngày 05/7/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé.

- Chỉ bán hồ sơ cho tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân (Trừ DNTN, Hộ KDCT, Cơ sở kinh doanh). Người đi mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu (Nếu không phải là người đại diên theo pháp luật của tổ chức, đơn vị đó).

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 29/6/2017 đến 16h00 ngày 05/7/2017, khách hàng liên hệ anh Hoàng Anh, ĐT liên hệ: 0944.276.164, để được hướng dẫn xem tài sản.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/6/2017 đến 10h00 ngày 06/7/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 07/7/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860. 216