Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Địa chỉ: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 304,81ha cây cao su thanh lý (98.384 cây).

* Giá khởi điểm: 86.465.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Giá trên là giá bán trọn cả lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT; Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp mặt bằng (kể cả hố bom, gò mối), dọn dẹp để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản.

* Ghi chú: Khách hàng xem, xác nhận xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.     

Thời gian mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/12/2017.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Địa chỉ: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/12/2017 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 17.293.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu đồng).

Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 12/12/2017.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.3859653.