Đấu giá Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tài sản: Tài sản hư hỏng không cần dùng đợt 04, 05/2017 - Lô 1 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH (cáp điện và các loại vật tư khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 1 Đ4/2017 (62 danh mục): 3.774.000.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng);

- HM 3 Đ4/2017 (81 danh mục): 3.614.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười bốn triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bộ sao y Giấy chứng nhận ĐKKD.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo quy định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 14/07/2017 đến 11 giờ 00 phút, ngày 24/07/2017.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Ngày 20/07/2017 và 21/07/2017:

- Lúc 08 giờ 15 phút đến 08 giờ 30 phút, ngày 20/07/2017 khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 08 giờ 35 phút đến 09 giờ 30 phút.

- Lúc 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 45 phút, ngày 20/07/2017 khách hàng tập trung tại Công ty Lưới điện Cao thế Tp. HCM, xem tài sản: Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút.

- Lúc 08 giờ 30 phút đến 08 giờ 45 phút, ngày 21/07/2017 khách hàng tập trung tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện và Cơ quan Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 08 giờ 45 phút đến 10 giờ 00 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ 24/7/2017 đến 11 giờ 00 ngày 26/7/2017.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 27/07/2017 (thứ Năm).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp (Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM). ĐT: 028 3838 2507.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.