Đấu giá các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất đợt 06,07,08/2017 tại TP.HCM

(BĐT) - CN Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người có TS đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH (35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

Tài sản: Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 06,07,08/2017 của Tổng Công ty điện lực TP.HCM TNHH - Lô 2 (MBT, điện kế điện tư, cáp điện và vật tư khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 2 Đ6/2017 (24 danh mục): 3.381.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu đồng).

- HM 1 Đ7/2017 (128 danh mục): 1.828.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y trong thời hạn 03 tháng các loại giấy tờ sau:

- Đối với HM 2 đợt 06/2017: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đối với HM 1 đợt 07/2017: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH); Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng. Đồng thời, khách hàng phải có Cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/10/2017 đến 16h00’, ngày 20/10/2017.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Ngày 18/10/2017 và ngày 19/10/2017.

Lúc 9h30’đến 9h40’ ngày 19/10/2017 khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 9h45’ đến 11h00’.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/10/2017 đến 11h00’ ngày 24/10/2017.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00’, ngày 26/10/2017.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng CN Công ty CP Đấu giá Việt Nam (108 Hoa Cúc, P.7, Q.PN, TP.HCM). ĐT: 028 3517 4055.