Đấu giá các tài sản gắn liền trên đất của Công ty Cổ phần TMDV Vinacafe Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ BĐS đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản lần 4 ngày 15/8/2018 do Công ty Cổ phần TMDV Vinacafe Đắk Lắk ủy quyền như sau: