Đấu giá các tài sản gắn liền trên đất của Công ty Cổ phần TMDV Vinacafe Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ BĐS đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần TMDV Vinacafe Đăk Lăk ủy quyền như sau: