Đấu giá các loại máy móc thiết bị tại Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia GROUP thông báo bán đấu giá tài sản do Ban QLDA Phát triển toàn diện Kinh tế Xã hội thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ban QLDA Phát triển toàn diện Kinh tế Xã hội thành phố Việt Trì. Số 1166, đại lộ Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ máy móc, trang thiết bị thu hồi từ Dự án xử lý tài sản kết thúc dự án phát triển toàn diện Kinh tế - Xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần tại thành phố Việt Trì (trang thiết bị văn phòng gói thầu tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án), Công ty Đấu giá Group cung cấp đầy đủ danh mục tài sản đấu giá cho khách hàng đăng ký mua hồ sơ đấu giá.

3.2. Giá khởi điểm lô tài sản: 14.191.200đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 2.838.000đồng, phí hồ sơ 50.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, chi phí …, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan như vận chuyển, tháo dỡ và đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 09, 10/07/2018, tại Ban Quản lý dự án Phát triển toàn diện kinh tế Xã hội thành phố Việt Trì.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 16/07/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 16, 17, 18/07/2018, nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 19131686468, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 19/07/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Ban QLDA Phát triển toàn diện Kinh tế Xã hội thành phố Việt Trì. Số 1166, đại lộ Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 0210.6250.729