Đấu giá các bể chứa dầu gốc cũ tại Hà Nội

(BĐT) - Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông báo bán đấu giá tài sản như sau: