Đấu giá bảng Pano tuyên truyền tại Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Thuế tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Gồm 06 bảng Pano tuyên truyền; kết cấu vật liệu: Khung sắt, cụ thể như sau:

TT

TÊN TÀI SẢN

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

GIÁ KHỞI ĐIỂM (VNĐ)

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Bảng Pano khu vực Phong Nha thuộc Chi cục Thuế huyện Bố Trạch

Kg

8.320

4.000

33.280.000

2

Bảng Pano khu vực Quảng Phú thuộc Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch

Kg

6.161

4.000

24.644.000

3

Bảng Pano khu vực xã LộcNinh thuộc Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới

Kg

5.547

4.000

22.188.000

4

Bảng Pano khu vực Nam cầu Quán Hàu thuộc Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh

Kg

7.003

4.000

28.012.000

5

Bảng Pano khu vực xã Hưng Thủy thuộc Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy

Kg

6.275

4.000

25.100.000

6

Bảng Pano ở Chi cục Thuế Huyện Minh Hóa

Kg

300

4.000

1.200.000

Cộng:

33.606

134.424.000

Hiện trạng tài sản: Các bảng pano trên đã hỏng, chỉ có giá trị phế liệu sắt thép.

Nơi có tài sản đấu giá: Tại các địa điểm có Pano tuyên truyền.

4. Giá khởi điểm: 134.424.000,đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng). (Người mua được tài sản chịu mọi chi phí tháo dỡ và các chi phí khác liên quan tới công tác tháo dỡ 06 bảng Panô tuyên truyền nêu trên).

5. Tiền đặt trước: Nộp 20% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Cụ thể:

Số tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (BIDV): 5311 0000 188 304.

Số tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (Vietcombank): 0311 00000 6886.

Số tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (Vietinbank): 122 000 000 389.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hình thức, phương thức đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; thực hiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên (Đấu giá trọn gói cả 06 bảng Pano tuyên truyền).

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/7/2018 đến 17h00’ ngày 14/8/2018.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/8/2018 đến 17h00’ ngày 16/8/2018.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 08h00’ ngày 17/8/2018.

- Địa điểm xem tài sản: Tại các địa điểm có Pano tuyên truyền.

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232 3825406.