Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Viện dệt may

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Viện dệt may như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Viện dệt may

Địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm của các đề tài nghiên cứu ứng dụng của Viện; Thiết kế và ứng dụng phần mềm trong công nghiệp dệt may

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 50.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.583 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.263.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.263.000 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 03/02/2018 đến 15h30 ngày 05/03/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 12/03/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/03/2018 đến 16 giờ ngày 22/03/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 14/03/2018 đến ngày 19/03/2018