Đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV

Giới thiệu về doanh nghiệp: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT; Đầu tư tài chính; Hoạt động trong lĩnh vực bệnh viện, y tế, giáo dục; ....

Vốn điều lệ: 13.170.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     296.461.500 cổ phần

Lần đấu giá:         2

Thời gian đấu giá: 03/01/2018

Giá khởi điểm:      31.000 đồng/cổ phần

Số mức giá  1

Bước khối lượng   100

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100

Khối lượng tối đa: 296.461.500 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà ĐTNN được phép mua:       296.461.500 cổ phần

Ngày phát hành:  03/01/2018