Đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn do Bộ Công Thương sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Bộ Công Thương

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Sản xuất bia, rượu và nước giải khát

Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     343.662.587 cổ phần    

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 18/12/2017

Giá khởi điểm:      320.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      20.000 cổ phần

Khối lượng tối đa: 343.662.587 cổ phần    

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         247.470.409 cổ phần

Ngày phát hành:  18/12/2017