Đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện;….

Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 267.051.900 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 09/02/2018

Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 267.051.900 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 267.051.900 cổ phần

Ngày phát hành: 09/02/2018