Đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

Giới thiệu về doanh nghiệp: Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công trình cấp thoát nước, giám sát thi công công trình xây dựng; Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm tra dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường; Thiết kế dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;…

Vốn điều lệ: 788.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      13.816.193 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 15/01/2018

Giá khởi điểm:      11.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100

Khối lượng tối đa 13.816.193 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà ĐTNN được phép mua:       13.816.193 cổ phần

Ngày phát hành:  15/01/2018