Đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau

Địa chỉ: Số 146A, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 3835555             Fax: 0290 383 2472

Ngành nghề kinh doanh chính:  Sản xuất thiết bị truyền thông, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan,...

Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (tương đương: 60.000 cổ phần; mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần).

Trong đó: Cổ phần do VNPT nắm giữ: 26.000 cổ phần chiếm 43,33% vốn điều lệ.

Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô, trong đó số lượng cổ phần của 1 lô: 26.000 cổ phần.

Giá khởi điểm lô cổ phần: 19.452.327.066 đồng (Mười chín tỷ bốn trăm năm mươi hai triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi sáu đồng)

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do VNPT ban hành

Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

          + Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 30/11/2017 đến ngày 08/12/2017

          + Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 18/12/2017

Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 19/12/2017 đến 21/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa điểm công bố thông tin: VNPT, HNX, SHS.

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h30 ngày 27/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

           + Thời gian:        10h00 ngày 27/12/2017.

           + Địa điểm:         Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 28/12/2017 đến 06/01/2018 (hoặc từ 04/01/2018 đến 10/01/2018 trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh).

Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.