Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn –TNHH Một thành viên sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn –TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp: Điều hành tua du lịch; Kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, kim loại và sản phẩm bằng kim loại, đá, thạch cao, amiăng, cao su; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy, hải sản; ....

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 3.630.000 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 26/03/2018

Giá khởi điểm: 15.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 3.630.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 3.630.000 cổ phần

Ngày phát hành: 26/03/2018