Đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không

Địa chỉ: Tòa nhà Airimex, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động viễn thông, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; dịch vụ thông tin

Vốn điều lệ: 58.031.660.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 19.810 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 26.148.970.459 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.320.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.320.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc từ ngày 07/12/2017 đến ngày 14/12/2017

+ Địa điểm: Ban Tài chính - Kế toán, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tầng 12, Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội     

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 21/12/2017

Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 22/12/2017 đến ngày 29/12/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 08h30 ngày 05/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h00 ngày 05/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/01/2018 đến ngày 15/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 10/01/2018