Đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung

Địa chỉ: Số 267 Quốc lộ 9, phương 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, công nghiệp và dân dụng

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 279.523 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 4.025.131.820 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      14.400 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     14.400 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 03/01/2018 đến ngày 12/01/2018

+ Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 19/01/2018

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc từ ngày 22/01/2018 đến ngày 29/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          14h15 ngày 01/02/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 11/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 06/02/2018