Đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 209 - 211 - 213 đường Trương Hán Siêu, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, lập dự án đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp và dân dụng, ...

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 44.438 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 14.220.091.610 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      320.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     320.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian:  08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 29/12/2017 đến ngày 08/01/2018

+ Địa điểm:  Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 17/01/2018

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/01/2018 đến ngày 23/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 30/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h15 ngày 30/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 10/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 02/02/2018