Đấu giá Axit Nitric (HNO3) của Nhà máy in tiền Quốc gia

(BĐT) - Nhà máy in tiền Quốc gia tiến hành đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Axit Nitric (HNO3).

2. Khối lượng: 1.293 lít.

3. Giá khởi điểm: 98.849.300 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT.

4. Đối tượng tham gia là các tổ chức có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại và vận chuyển chất thải nguy hại còn hiệu lực.

5. Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, tổ chức đấu giá:  Nhà máy In tiền quốc gia, 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội.

6. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Từ 08h30, ngày 26/01/2018 đến trước 10 giờ 00, ngày 01/02/2018 thông báo công khai trên bảng tin, cổng Nhà máy, website, phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ 08h30 đến 16h00, ngày 02/02/2018, Nhà máy tổ chức cho các đơn vị có nhu cầu để xem tài sản đấu giá và mua hồ sơ đấu giá.

- Từ 08h30 đến 16h00, ngày 05/02/2018, Nhà máy nhận hồ sơ năng lực của các đơn vị tham dự đấu giá.

- Ngày 06/02/2018, Nhà máy công khai danh sách đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá trên bảng tin, cổng Nhà máy.

- Từ 08h30 đến 11h00, ngày 07/02/2018. Nhà máy nhận phiếu dự đấu giá, tiền đặt cọc của đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Nhà máy tổ chức mở phiên đấu giá hồi 14h00, ngày 08/02/2018 tại Phòng họp số 1, Tầng 2, Nhà A4 của Nhà máy.

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ đấu giá là 100.000 đ/ bộ.

Bộ hồ sơ gồm: 01 bản quy định bán đấu giá, 01 phiếu đấu giá có đóng dấu treo của Nhà máy, 01 bản hợp đồng mẫu.

8. Khách hàng tham dự đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước là: 19.700.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin liên Phòng Quản trị - Nhà máy In tiền quốc gia (30 Phạm Văn Đồng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội). Điện thoại:  04.375.47.653. 

Trân trọng kính mời!