Đấu giá 4 xe ô tô tại TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

GÓI

TÊN TÀI SẢN

GIÁ KHỞI ĐIỂM (CHƯA CÓ VAT)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

TIỀN MUA

HỒ SƠ

Gói 1

Xe Toyota Corolla-Altis BKS: 52T- 3094.

62.073.000 đồng

12.000.000 đồng

150.000 đ

Gói 2

Xe Toyota Hiace

BKS: 53M- 2046.

27.762.000 đồng

5.000.000 đồng

100.000 đồng

Gói 3

Xe Mitsubishi

BKS: 57K-7554.

78.861.000 đồng

15.000.000 đồng

150.000 đồng

Gói 4

Xe Isuzu BKS: 57K- 4691.

66.390.000 đồng

13.000.000 đồng

150.000 đồng

Tổng cộng

235.086.000 đồng

45.000.000 đồng

550.000 đồng

2. Nơi để tài sản: Số 93-95, Đường Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại

Điều 38 Luật Đấu giá; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Bắc Trung Nam từ ngày 28/12/2017 đến ngày 16/01/2018. Nộp tiền đặt trước hạn chót đến 16 giờ 00, ngày 16/01/2018.

4.  Thời gian/ địa điểm buổi công bố giá: Lúc 09h30, ngày 18/01/2018 tại: 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

5. Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam. Số 6/5 Phạm Văn Hai, F.2,Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

6. Tên địa chỉ Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM - Số 93-95, Đường Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Chi tiết tham khảo tại Website: daugiabtn.com hoặc điện thoại: 028.62612072.