Đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản đấu giá 04 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bàn giao theo hiện trạng thực tế, bao gồm:

Lô 1: Mỹ phẩm; Quần áo; Giày dép; Giỏ xách; Văn phòng phẩm; Phụ kiện điện thoại; Phụ tùng xe. Giá khởi điểm: 167.466.600 đồng.

Lô 2: Điện tử; Hàng khác. Giá khởi điểm: 211.590.000 đồng.

Lô 3: Mỹ phẩm; Quần áo; Túi xách; Văn phòng phẩm. Giá khởi điểm: 120.334.000 đồng.

Lô 4: Hàng điện tử; Phụ tùng xe; Hàng khác. Giá khởi điểm: 171.980.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 29/11/2017 tại Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/11/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long .

Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô; Tiền đặt trước: Lô 01: 31.000.000 đồng/01 hồ sơ, Lô 02: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ, Lô 03: 22.000.000 đồng/01 hồ sơ, Lô 04: 32.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 30/11/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá trực tiếp thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu của Trung tâm quy định như sau: Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn của Trung tâm. Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá cùng với khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo GPKD và CMND của người đại diện theo pháp luật).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/12/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.