Chào giá cạnh tranh gói kinh doanh, khai thác trông xe, quản lý tầng hầm và hạ tầng

(BĐT) - Ban Quản lý Tòa nhà CT12 - KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và Ban Quản lý Tòa nhà chung cư số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội thông báo về việc chào giá cạnh tranh gói kinh doanh, khai thác trông xe, quản lý tầng hầm và hạ tầng Tòa nhà CT12 - KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và Tòa nhà chung cư số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

BQL Tòa nhà CT12 - KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và BQL Tòa nhà chung cư số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội thông báo mời Quý Công ty, đơn vị, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh với nội dung như sau:

1. Tên gói hồ sơ cần chào giá: Kinh doanh, khai thác trông xe, quản lý 03 tầng hầm, hạ tầng Tòa nhà CT12 - KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội; và kinh doanh, khai thác trông xe, quản lý tầng hầm, hạ tầng Tòa nhà chung cư số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Tên tòa nhà, địa điểm, diện tích tầng hầm:

2.1. Tòa nhà Trung tâm Thương mại và Chung cư CT12 (Tòa nhà CT12 - KĐT Văn Phú). Địa điểm: Lô CT12, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích 03 tầng hầm: Hầm 1: 1225 m2; Hầm 2: 1940 m2; Hầm 3: 1940 m2.

2.2. Tòa nhà chung cư số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Địa điểm: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Diện tích tầng hầm: 1362 m2.

3. Hình thức lựa chọn: Mời chào giá cạnh tranh rộng rãi.

4. Hạn cuối nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh: Hết ngày 17/11/2017. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chào giá;

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm;

- Phương án tổ chức, quản lý tầng hầm;

- Kế hoạch bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa tầng hầm;

- Giá tham dự.

(Chi tiết đề nghị liên hệ Ban Quản lý Tòa nhà).

5. Mọi chi tiết xin liên hệ:

5.1. BQL Tòa nhà CT12 - KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1 - Phòng trực Tòa nhà CT12 - Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: Ông Đỗ Duy Điền - 0914.919.699.

5.2. BQL Tòa nhà chung cư số 143/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1 - Phòng trực Tòa nhà chung cư số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: Ông Đỗ Duy Điền - 0914.919.699.

Trân trọng thông báo!