Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức bán đấu giá một số cổ vật tại Hà Nội

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức bán đấu giá một số cổ vật tại Hà Nội

22/08/2017 - 10:18
(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia trân trọng thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc Bán Đấu giá “một số cổ vật (Bình Đồng, Thạp Gốm hoa nâu, Hộp Pháp lam), tác phẩm nghệ thuật (05 pho tượng Hưng Đạo Đại vương được dát vàng của nghệ nhân làng Kiêu Kỵ) và bộ trang sức gắn 02 viên đá Ruby Sao Yên Bái” như sau: