Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

22/02/2018 - 10:49
(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:
Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

13/02/2018 - 10:13
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản An Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

13/02/2018 - 10:13
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính  An Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

12/02/2018 - 08:55
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất 35 lô đất tại các xã Phong Mỹ, Phong Hiền và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

12/02/2018 - 08:55
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất 60 lô đất tại các xã Phong Hải, Điền Hải, Điền Môn, Phong Chương và Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: