Đấu giá tài sản lô xe 2 bánh

Đấu giá tài sản lô xe 2 bánh

26/01/2016 - 00:00
(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu tang vật vi phạm hành chính tại Phòng CSGT Đường Bộ gồm Lô xe 2 bánh (100 xe)
Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Phước, Quận 9 và phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Phước, Quận 9 và phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

22/01/2016 - 00:00
(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 213 Long Phước, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và QSH nhà ở và QSĐ đất ở thuộc một phần thửa đất số 20, 33, 34, TBĐ số 24 Bộ địa chính P. Bình Trưng Đông, Q. 2 (theo tài liệu đo năm 2004) tọa lạc tại địa chỉ số 32, đường số 7, Khu phố 1, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Đấu giá tài sản thiết bị tàu 16.800DWT

Đấu giá tài sản thiết bị tàu 16.800DWT

22/01/2016 - 00:00
(BĐT) - Thông báo bán đấu giá thiết bị tàu 16.800DWT của Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, nay thuộc quyền xử lý thanh lý của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy