(BĐT) - Ngày 13/5 tới, Công ty CP Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán là ngày 1/6.

Với hơn 115,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 80,7 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt 3.536,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất năm 2020 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu tài chính tăng mạnh do Công ty chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.132,5 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đạt 3.600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, chỉ bằng 96% kết quả năm trước. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%.