(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương lập 2 quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới tại huyện Thanh Miện và huyện Bình Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND huyện Bình Giang được giao tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thôn Phú Khê - Sồi Cầu, xã Thái Học. UBND huyện Thanh Miện được giao tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tân Trào.

UBND Tỉnh yêu cầu việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập các quy hoạch phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng và các quy định khác có liên quan.