(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Phó Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên của Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn nước ngoài và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra BCNCKT Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư Dự án sớm hoàn thành công tác lập BCNCKT Dự án và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, thẩm tra BCNCKT Dự án theo đúng quy định của pháp luật.