Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2018.
Cầu Tân Phong trên Quốc lộ 21B (lý trình km 101+506,84) bắc qua sông Đào (Nam Định) có tổng vốn đầu tư hơn 463 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và một phần Ngân sách Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Cầu Tân Phong trên Quốc lộ 21B (lý trình km 101+506,84) bắc qua sông Đào (Nam Định) có tổng vốn đầu tư hơn 463 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và một phần Ngân sách Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Ngày 23/8/2017, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 424/NQ-UBTVQH14, về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”.

Ban hành kèm theo Nghị quyết là thành phần Đoàn giám sát chuyên đề, Kế hoạch giám sát.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao: Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát.

Phó Trưởng Đoàn giám sát gồm: Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội và ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát, các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2018; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Mục đích Kế hoạch giám sát là đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và những chính sách, pháp luật có liên quan.

Theo TTXVN