(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt Dự án Khu đô thị mới Cường Thịnh, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo quyết định phê duyệt, diện tích khu đất là 18,17 ha, thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Cường Thịnh đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tháng 4/2018. Quy mô Dự án gồm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở trên đất trong tổng diện tích thực hiện Dự án.

Tổng chi phí thực hiện khoảng 695 tỷ đồng. Trong đó chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 155 tỷ đồng; chi phí đầu tư công trình nhà ở trên đất khoảng 540 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 5 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án sẽ được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, có sơ tuyển quốc tế, UBND huyện Bảo Thắng được giao là bên mời thầu.