(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu dự phòng Tây Bắc thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, trong quý II/2018 sẽ thực hiện chỉ định thầu nhà đầu tư cho dự án sử dụng đất nói trên. Tổng chi phí thực hiện Dự án ước tính là 986,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, địa điểm xây dựng Dự án là khu dự phòng Tây Bắc, thị trấn Sa Pa. Lý do chỉ định thầu là chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Liên danh Công ty CP BVB - Công ty CP Bất động sản Minh Điền Vital.