(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng. Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với tổng diện tích 99.200 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 102,267 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Có 5 nhà đầu tư trúng sơ tuyển Dự án, gồm: Liên danh Công ty Thương mại Trường An - Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Liên danh Công ty CP Viên Lâm Hà Nội - Công ty CP Hải Đăng; Liên danh Công ty TNHH Hà Thành - Công ty CP Ô tô vận tải Hà Tây; Liên danh Công ty TNHH Vân Sơn - Công ty TNHH Phước An; Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và Khai thác chợ Hải An.