• Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái chốt trả cổ tức tỷ lệ 35%

    15/05/2020 16:22

    (BĐT) - Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết, ngày 26/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 35%. Đây là mức chia cổ tức vượt xa dự kiến đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20% bằng tiền mặt).

chuyên đề

Kết nối đầu tư