(BĐT) - Qua thanh tra công tác đấu thầu tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc tổ chức đấu thầu ở nhiều gói thầu không hiệu quả, tỷ lệ giảm giá thấp, không đạt mục tiêu trong đấu thầu là tiết kiệm vốn cho ngân sách nhà nước.
Lâm Đồng: Xuất hiện tình trạng đấu thầu hình thức

Một số gói thầu có biểu hiện đấu thầu hình thức, bên mời thầu đưa ra các điều kiện, tiêu chí chưa phù hợp với quy mô gói thầu, làm giảm sự cạnh tranh trong đấu thầu.

Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, công tác lựa chọn nhà thầu tại Lâm Đồng còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ giảm giá bình quân qua đấu thầu toàn Tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 là 4,82%. Tuy nhiên, theo cơ quan thanh tra, ở một số chủ đầu tư và một số gói thầu xây lắp lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu đạt thấp.

Đơn cử, tại các gói thầu xây lắp do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, tỷ lệ giảm giá bình quân chỉ đạt 0,315% (đối với vốn tập trung) và 0,27% (đối với nguồn vốn duy tu). UBND huyện Bảo Lâm có tỷ lệ giảm giá bình quân là 1,22%; Ban Quản lý dự án Hồ Tuyền Lâm có tỷ lệ tiết kiệm bình quân sau đấu thầu là 0,036%.

Tại UBND huyện Lâm Hà, tỷ lệ giảm giá bình quân chung là 1,45%, nhưng xác minh của cơ quan thanh tra cho thấy, có nhiều gói thầu đạt tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu dưới 0,1%. Đơn cử, Gói thầu Xây lắp đường Đoàn Kết - Đinh Văn đi Tân Lâm - Đạ Đơn (tỷ lệ tiết kiệm là 0,09%); Gói thầu Xây lắp Trường Tiểu học Đinh Văn 2 (tỷ lệ tiết kiệm là 0,06%); Gói thầu Xây lắp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban (tỷ lệ tiết kiệm là 0,096%).

Tại Gói thầu Xây lắp số 1 thuộc Dự án Xây dựng đường Đinh Công Tráng, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc (có 3 nhà thầu tham dự; tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu là 0,09%), cơ quan thanh tra phát hiện 3 hồ sơ dự thầu (HSDT) bản chính đều không được đánh thứ tự trang theo quy định; bên mời thầu, tổ tư vấn đấu thầu không xem xét hiệu chỉnh sai lệch hạng mục chào thừa so với hồ sơ mời thầu (HSMT), không phát hiện dấu hiệu giống nhau giữa các HSDT; bên mời thầu không yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT trước khi loại là vi phạm Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Qua kiểm tra hồ sơ đấu thầu Gói thầu Xây lắp số 1 thuộc Dự án Đường nối đường Chi Lăng đến đường Tố Hữu, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc (tỷ lệ tiết kiệm là 1,19%), thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, Công ty CP Tư vấn SCOM (nhà thầu tư vấn) không có chứng nhận về điều kiện năng lực trong hoạt động đấu thầu, bên mời thầu chưa đăng thông tin công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. HSDT của 3 nhà thầu tham dự có bản tổng hợp giá trị dự thầu có nhiều điểm giống nhau, trong đó 2 nhà thầu (Công ty CP Xây dựng số 1 Lâm Đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm) có dấu hiệu cố tình làm HSDT sơ sài, không đạt về điều kiện năng lực và kinh nghiệm để bị loại, tạo điều kiện cho Công ty Nguyên Thanh trúng thầu.

Tương tự, qua thanh tra trực tiếp một số dự án, công trình, Thanh tra Chính phủ phát hiện, việc tổ chức đấu thầu tại Sở Giao thông vận tải, UBND TP. Bảo Lộc có hiện tượng không minh bạch giữa các nhà thầu, trong đó phổ biến là 3 nhà thầu mua HSMT, sau đó có 2 nhà thầu làm HSDT sơ sài nên bị loại, tạo điều kiện cho 1 nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu sát giá gói thầu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào kết quả thanh tra, giao Sở KH&ĐT kiểm tra, chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, có biện pháp hữu hiệu để đưa công tác đấu thầu vào nề nếp, có hiệu quả, tránh làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp Công ty CP Tư vấn SCOM, Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát lại năng lực tư vấn của doanh nghiệp này, trường hợp không đủ điều kiện thì chấm dứt hoạt động tư vấn đấu thầu.