(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần bán hàng đạt 2.335 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế tăng 9%, đạt gần 81 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 4.102 tỷ đồng doanh thu và 149,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng tương ứng 61% và 88% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phân bón Bình Điền ghi nhận khoản phải thu của khách hàng tại cuối quý II/2021 tăng 93% so với thời điểm đầu năm, ở mức 992,8 tỷ đồng. Tổng tài sản Công ty tại cuối quý II/2021 ở mức 3.072 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 1.863 tỷ đồng.