(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) vừa có văn bản giải trình về việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 giảm từ 27,6 tỷ đồng trước kiểm toán xuống còn 14,2 tỷ đồng sau kiểm toán.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, sự chênh lệch trước và sau kiểm toán xuất phát chủ yếu từ việc ghi nhận lại kết quả kinh doanh của Công ty mẹ. Cụ thể, phần lỗ từ công ty liên kết hậu kiểm toán tăng thêm 6 tỷ đồng, từ 87,5 tỷ lên 93,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 3,3 tỷ đồng do ghi nhận tăng chi phí lương tháng 6/2019 và chi phí phân bổ dụng cụ quý II/2019. Bên cạnh đó, chi phí giá vốn cũng được điều chỉnh tăng thêm 1,6 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay được điều chỉnh giảm 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2019, tổng tài sản CC1 đạt 9.553 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả lên tới 7.761 tỷ đồng, chiếm 81%.