(BĐT) - UBND tỉnh Lai Châu vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư 5A - 7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện Dự án được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích 50 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Việc đầu tư Dự án nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật để hình thành khu đô thị mới; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, thoát nước...), các công trình hạ tầng xã hội và công trình phục vụ tiện ích đô thị trên quỹ đất được giao theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Trước đó, tỉnh Lai Châu sơ tuyển rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu được chỉ định thực hiện đầu tư Dự án chính là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.