LAF bị xử phạt 210 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco, mã chứng khoán: LAF).

Theo đó, Lafooco bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM).

Đồng thời, Công ty chịu thêm mức phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch (Công ty CBTT sai lệch thông tin sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thái Hạnh Linh, Phan Ngọc Sơn tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 59/CK.2022 ngày 25/7/2022).

Tổng hình phạt đối với Lafooco là 210 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 42 theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điểm d Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư