Ngày 14/4, lãnh đạo Trường Đại học (ĐH) Điện lực có cuộc trao đổi báo chí về hướng xử lý kỷ luật đối với những nội dung liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ Công Thương.

Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương nêu rõ 17 nội dung tố cáo liên quan đến Trường ĐH Điện lực. Trong đó, một số nội dung đã được làm rõ trong các đợt thanh tra trước nhưng trường ĐH Điện lực chưa thực hiện.

Trước đây, Bộ GD&ĐT thanh tra và kết luận Trường ĐH Điện lực để xảy ra việc sinh viên ĐH chính quy không đủ điểm chuẩn đầu vào vẫn được nhập học và xét công nhận tốt nghiệp ra trường; tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng nghề liên thông lên trình độ ĐH năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khi chưa được cho phép của Bộ GD&ĐT; tuyển sinh, đào tạo vượt chỉ tiêu cho phép 33.591 sinh viên trong các năm 2011, 2012 và 2013; năm 2015, nhà trường nợ gần 30.000 bằng tốt nghiệp đối với những sinh viên vượt chỉ tiêu không được Bộ GD&ĐT phát phôi bằng...

Bộ Công Thương kết luận nội dung tố cáo này phản ánh đúng thực tế và yêu cầu Trường ĐH Điện lực phải nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT.

TS. Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những người liên quan đến sai phạm đều đã bị xử lý kỷ luật từ năm 2016. Có 9 cán bộ của trường bị xử lý kỷ luật. Trong đó, có 2 người nhận quyết định cảnh cáo, 1 người khiển trách, còn lại là phê bình.

Kết luận của thanh tra Bộ Công Thương cũng yêu cầu nhà trường phải tiếp tục xử lý, thu hồi các khoản tài chính đã được thông báo ở kết luận trước đó. Hiện trường mới thu hồi, quyết toán 229 triệu đồng trong tổng số trên 45 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Công Thương yêu cầu trường nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Bộ Công Thương và báo cáo về Bộ trước ngày 14/5.

Theo Tiền Phong