(BĐT) - Ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới (WB) - cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) đã ký kết Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).
Toàn cảnh lễ ký kết chi trả giảm phát trải vùng Bắc Trung Bộ - Ảnh: VGP

Toàn cảnh lễ ký kết chi trả giảm phát trải vùng Bắc Trung Bộ - Ảnh: VGP

Với thỏa thuận này, Việt Nam chuyển nhượng cho FCPF 10,3 triệu tấn các-bon giảm phát thải từ rừng tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2024. FCPF sẽ thanh toán cho dịch vụ này 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng).

Được biết, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương và là quốc gia thứ năm trên toàn cầu ký ERPA. Các thỏa thuận chi trả giảm phát thải là công cụ mới nhằm khuyến khích quản lý đất đai bền vững ở quy mô lớn và giúp kết nối các quốc gia với các nguồn tài trợ khác về khí hậu.

Đến nay, nguồn kinh phí cam kết đóng góp cho FCPF để chuẩn bị sẵn sàng thực hiện chi trả cho dịch vụ giảm phát thải từ rừng đã lên tới 1,3 tỷ USD.