(BĐT) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc ngày 10/11. Trong đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án tổ chức Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20/10 và sẽ diễn ra trong 17 ngày

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20/10 và sẽ diễn ra trong 17 ngày

Phương án tổ chứ Kỳ họp thứ hai,Quốc hội khoá XV

Phương án 1 là Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ (nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp). Dự kiến bố trí thảo luận tổ về các dự án luật, các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, dự thảo Nghị quyết về PVN.

Chia đại biểu Quốc hội tham gia 73 tổ thảo luận, trong đó, khoảng 200 đại biểu Quốc hội ở trung ương chia thành 10 tổ họp tại Nhà Quốc hội; các đại biểu Quốc hội ở địa phương thì 1 tổ/1 địa phương.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng phiếu. Việc gửi, nhận tài liệu liên quan (hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến,…) thông qua đường cơ yếu.

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17 ngày và 1 ngày dự phòng (Quốc hội làm việc 1 ngày thứ Bảy); phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10, bế mạc ngày 10/11/2021.

Với phương án này, Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các điều kiện bảo đảm về kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phục vụ họp trực tuyến, nhất là đáp ứng được các yêu cầu về biểu quyết qua mạng, biểu quyết bằng phiếu; phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng (Trung tâm công nghệ thông tin - Cơ yếu) để chuyển, nhận tài liệu qua đường cơ yếu.

Phương án 2 là Quốc hội họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành 2 đợt (dịch bệnh đã được kiểm soát tốt mới về họp tập trung).

Theo phương án này, dự kiến Quốc hội làm việc 17 ngày và dự phòng 1 ngày; trong đó, bố trí Quốc hội làm việc 2 ngày thứ Bảy.

Đợt 1 họp trực tuyến trong 11 ngày (từ 20/10 - 2/11); có bố trí thảo luận ở tổ (cách chia tổ giống phương án 1). Đợt 2 họp tập trung 6 ngày (từ 4 - 10/11); có bố trí thảo luận ở tổ như thông lệ.

Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ hai gồm các nội dung sau đây:

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Dự thảo Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Xem xét, cho ý kiến 5 dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, Quốc hội xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022...

Xem xét, quyết định kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021...