Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và Bộ trưởng Bộ GTVT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 (21/10), Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ngày 21/10, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và Bộ trưởng Bộ GTVT
Ngày 21/10, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và Bộ trưởng Bộ GTVT

Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung 1, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc tại các lần bỏ phiếu tiếp theo).

Tiếp sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 -2 026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo nội dung 1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung 2, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp theo, UBTVQH trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuối buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và Bộ trưởng Bộ GTVT ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung 1. Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về danh sách phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo chương trình, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Sau đó, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuối buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư