(BĐT) - Văn phòng Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10/2021, bế mạc ngày 13/11/2021, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nghĩa Đức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nghĩa Đức

Quốc hội cũng cho ý kiến về Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022 - 2024.

Quốc hội xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2021. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); dự kiến xem xét, quyết định về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020...