(BĐT) - Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải và Liên danh Công ty CP Licogi 16 - Công ty TNHH Định An - Công ty CP 471 vừa ký hợp đồng thực hiện Gói thầu XL2 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km349+000-Km364+410,75 của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu của Liên danh là 1.193,791 tỷ đồng (giá gói thầu 1.194,557 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 718 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Trong Liên danh, Licogi16 đảm nhận 45% khối lượng công việc, Định An đảm nhận 30%, Công ty CP 471 đảm nhận 25%. Dự kiến, Liên danh sẽ triển khai thi công công trình vào cuối tháng 6/2021.